Deutsche Version  English Version  русский версия  גרסה עברית  النسخة العربية

Oskar-Helene-Heim metro durağında bulunan çocuk isteği tedavisi ve doğurganlık koruma merkezi

Centre for Assisted Fertility Treatment and Fertility Preservation

Veri güvenliği beyanı:

Veri güvenliği

Bu sayfaları işleten kişisel bilgilerinin güvenliğini çok ciddiye almaktadır. Kişisel belgelerinizi gizlilik içinde ve yasal veri güvenliği yönetmelikleri ile bu veri güvenliği beyanına uygun biçimde muamele etmekteyiz.

Web sayfamızın kişisel bilgileriniz verilmeden kullanılması normalde mümkündür. Sayfalarımızda kişisel bilgileriniz (örneğin ad, adres veya e-posta adresleri) alındığı takdirde, bu, mümkün olduğu durumda, her zaman gönüllülük esasına göre yapılır. Bu bilgiler açıkça onayınız olmadan üçüncü kişilere verilmez.

İnternet'te veri aktarımı yapılmasının (örn. e-posta aracılığıyla iletişim) güvenlik açıklarına yol açabileceği konusuna dikkatinizi çekmek istiyoruz. Üçüncü kişiler müdahale etmeden önce verilerin kusursuz bir biçimde korunması mümkün değildir.

Google Analytics'in kullanımı için veri güvenliği beyanı

Web sayfası Google Analytisc web analiz hizmetinin fonksiyonlarını kullanmaktadır. Bu hizmeti sunan Google Inc.'tir. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics "çerezler" kullanmaktadır. Bunlar bilgisayarınıza kaydedilen ve web sayfanızın tarafınızca kullanımına ilişkin analizinin yapılmasını mümkün kılan metin dosyalarıdır. Çerez aracılığıyla oluşturulan, bu web sayfasını kullanımınıza ilişkin bilgiler normalde Google'ın ABD'de bulunan bir sunucusuna aktarılır ve orada kaydedilir.

Fakat bu web sayfasında anonim IP özelliğinin etkinleştirilmesi durumunda IP adresiniz Google tarafından Avrupa Birliği'ne üye ülkeler ya da Avrupa Ekonomik Topluluğu'nda yer alan, sözleşmeye taraf olan ülkeler tarafından önceden kısaltılır. Yalnızca istisnai durumlarda eksiksiz IP adresi Google'ın ABD'deki bir sunucusuna aktarılır ve orada kısaltılır. Bu web sayfasını işletenin verdiği talimatla Google bu bilgileri web sayfanızın kullanımını değerlendirmek, web sayfası etkinlikleri konusunda raporlar oluşturmak ve web sayfası ile İnternet kullanımına ilişkin, web sayfasını işletene başka hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır. Google Analytics tarafından tarayıcınızda iletilen IP adresi Google'ın başka bilgileriyle birleştirilmez.

Çerezlerin kaydedilmesini tarayıcı yazılımınızdaki uygun bir ayarla engelleyebilirsiniz; fakat bu durunda bu web sayfasının tüm fonksiyonlarını tam kapsamıyla bazı durumlarda kullanamayacağınıza dikkat çekmek isteriz. Bunun yanı sıra çerezin kaydedilmesiyle oluşturulan ve web sayfasını kullanımınız ile ilgili dosyaları (IP adresiniz dahil), aşağıdaki linkten tarayıcı eklentisini indirip kurarak Google'a gönderilmesi ile bu dosyaların Google tarafından işlenmesini önleyebilirsiniz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Bilgi, silme, kilitleme

Her zaman kaydedilmiş, kişisel dosyalarınız, bu dosyaların geldiği yer ile dosyaları alanlar ve dosya işlenmesinin amacıyla konusunda ücretsiz bilgi alma hakkı ile bu dosyaların rapor edilmesi, kilitlenmesi ve silinmesi konusunda hakkınız bulunmaktadır. Bu konu ile ilgili, ayrıca kişisel bilgiler ile ilgili diğer sorularınız her zaman yasal bilgi kısmında bulunan adresi kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.

Çerezler

İnternet sayfaları kısmen çerezleri kullanmaktadır. Çerezler bilgisayarınıza herhangi bir zarar vermez ve virüs içermez. Çerezler sunduğumuz hizmetleri daha kullanıcı dostu, daha etkili ve daha güvenli yapmaya yaramaktadır. Çerezler bilgisayarınıza tarayıcı yazılımı tarafından kaydedilen küçük metin dosyalarıdır.

Tarafımızca kullanılan çerezlerden çoğu "oturum çerezleridir". Ziyaretiniz sona erdikten sonra otomatik olarak silinirler. Diğer çerezler ise siz onları silene dek cihazınızda kayıtlı kalır. Bu çerezler tarayıcınızı bir sonraki ziyaretinizde algılamamızı sağlamaktadır.

Tarayıcınızı çerezlerin kaydedildiği konusunda bilgi verecek ve çerezlere yalnızca özel durumlarda izin verecek, belirli durumlarda çerezleri kabul edecek ya da genel olarak bu çerezleri reddedecek ve tarayıcınız kapatıldığında çerezler silinecek şekilde ayarlayabilirsiniz Çerezler devre dışına alındığında bu web sayfasının fonksiyonlarında kısıtlama görülebilir.

Sunucu kayıt dosyaları

Bu sayfaların sağlayıcısı bilgileri almakta ve otomatik olarak, tarayıcınızın otomatik olarak tarafımıza gönderdiği sunucu kayıt dosyalarında kaydetmektedir. Bunlar şunlardır:

 • tarayıcı türü / tarayıcı sürümü
 • kullanılan işletim sistemi
 • yönlendiren URL
 • erişen bilgisayarın İnternet sunucu adı
 • sunucu talebinin saati


Bu bilgiler belirli kişilerle eşleştirilemez. Bu bilgiler başka veri kaynaklarıyla eşleştirilmemektedir. Yasalara karşı bir kullanım tespit edildiği takdirde bu dosyaları daha sonra kontrol etme hakkını saklı tutmaktayız.

Reklam e-postalarını reddetme

Yasal bilgi sorumluluğu çerçevesinde kamuya sunulmuş iletişim bilgilerinin açıkça talep edilmemiş Bu sayfaları işleten spam e-postaları gibi yollarla reklam bilgilerinin istenmeyen biçimde gönderilmesi durumunda yasal adım atma hakkını açık bir biçimde gizli tutmaktadır.

Çocuk isteği doktorları

Dr. Andreas Jantke ve Dr. Anna Stegelmann jinekolojik endokrinoloji ve doğurganlık tıbbı konusunda uzman olan, kadın hastalıkları ve ebelik uzman doktorlarıdır. Uzun yıllardır kendilerini çocuk isteği tedavilerinin her alanında Berlin'de kanıtlamış olup danışmanlık, teşhis ve tedaviden yapay döllenmeye (tohumlama, IVF, ICSI) kadar her alanda büyük miktarda deneyim kazanmışlardır.

Daha fazla bilgi

"BERLİN ÇOCUK İSTEĞİ DOKTORLARI" Çocuk İsteği Merkezi'nde sunulan çocuk isteği tedavisi hizmet çeşitlerimiz

 • Periyot gözetimi ve optimizasyonunun izlenmesi
 • Hormon düzenleme
 • Periyotların optimize edilmesi için hormonel teşvik
 • Homolog tohumlama (sperm aktarımı)
 • Heterolog tohumlama (başka birinin sperm bağışı yapması)
 • In-Vitro-Fertilizasyon (IVF)
 • Intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI)
 • Testis dokusundan kazanılan spermlerin kullanıldığı ICSI (TESE)
 • Blastosist kültürü (embriyoların uzatılmış kültivasyonu)
 • Assisted Hatching (implantasyon yardımı)
 • Embriyo-glue (embriyo yapışkanı)
 • Endometrium Scratching
 • Sperm ve testis dokularının kriyokon prezervasyonu
 • Döllenmiş/döllenmemiş yumurtaların kriyokon prezervasyonu
 • Özel dondurma işlemlerinin kullanılması (vitrifikasyon)
 • Sosyal dondurma
 • Mini-IVF (uygun maliyetli yöntem, örn. düşük doğurganlık rezervine sahip çocuk isteği olan hastalar için)
 • Charité Campus Virchow Üniversite Kadın Hastalıkları Kliniği ile yakın işbirliği içinde çocuk isteği olan kanser hastaları için danışmanlık yapılması ve onların tedavisi
 • Doğurganlığı koruyucu tedbirler
 • Operasyonlar ile ilgili danışmanlık (laparoskopi, histeroskopi)
 • Doğal iyileştirme yöntemleriyle destek
 • Psikolojik danışmanlık
 • Akupunktur

Kinderwunschärzte Berlin®
Berlin çocuk isteği doktorları®
Dr. med. Andreas Jantke
Dr. med. Anna Stegelmann

Clayallee 225a · 14195 Berlin
Oskar-Helene-Heim metro istasyonu

Telefon: 030 814576565
Telefaks: 030 814576566
info@kinderwunschaerzte-berlin.de

Park imkanı mevcuttur.

Top